Home

De Smaakschool biedt kookworkshops aan voor het Sociale Domein

Visie
Individualisering en segmentering van de samenleving hebben geleid tot verbrokkelde sociale verhoudingen op buurt- en wijkniveau. Gekoppeld aan inkomensproblematiek leidt dit  tot minder betrokkenheid  van bewoners. Volgens de Smaakschool is het samen koken en eten in een huiselijke omgeving een effectief middel om het sociale weefsel te versterken.

Plezierig tafelen schept een onderlinge band tussen de disgenoten, een band die uiteenlopende karakters dichter bij elkaar brengt, de tongen losmaakt en ook de scherpe kantjes wegneemt van sociale verschillen.” Brillat-Savarin, 1826

Missie
De Smaakschool biedt praktische hulp bij het organiseren van diners in een huiselijke omgeving, zoals een wijk- of zorgcentrum, verenigingsgebouw of sportkantine. De hulp bestaat uit opstellen van het menu, boodschappen doen, budget vaststellen, kook-organisatie en het op tafel brengen van de gerechten. De Smaakschool is tevens (mede)gastheer en zorgt er voor dat gasten aan elkaar worden voorgesteld en er communicatie en wisselwerking tussen de deelnemers ontstaat.